Minsta motståndets lag

Ofta följer vi människor något vi kallar minsta motståndets lag. Detta betyder att vi försöker leva utan att behöva uppleva smärta eller motstånd. Det kan verka som det är ett resultat utav lättja, men om man ställer fundamentala frågor om människors gärningar så hittar vi andra aspekter att ta hänsyn till. Visst är det så att vi inte gärna utsätter oss för smärta eller lidande om vi kan göra val som leder därifrån, Samtidigt, om vi tänker efter, är det inte när vi varit pressade med rädsla att förlora någon eller något värdefullt som vi har gjort de största bedrifterna även om det kostat oss både möda, smärta och ibland nästan livet?

Ett barn på cirka två och  ett halvt år genomgår ett av livets första skeende när mognaden kommit till den grad där de känner en brinnande vilja, men inte förmår att förstå att det finns begräsning över vad man kan få. För föräldrar är trotsåldern ofta ganska krävande, men mitt i detta skeende sker en utveckling inom den lilla människan, vilken nu får lära sig ta nya typer av beslut för att undgå denna inre konflikt. Precis samma typ av konflikt upplever vi alla under ett stort antal tillfällen under livet och ibland även på dödsbädden.

Paul David Hewson (Bono i U2) saEn konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar.”
En personlig kris är alltså en situation när dina känslor reagerar annorlunda än vad du tidigare hade för uppfattning om vem och vad du är.
Efter att vi har löst denna konflikt och har förlöst en ny uppfattning om oss själva har vi utvecklats och fått större självkännedom.
Om vi vänder på det så torde vi genom självkännedom och insikt undvika dessa inre konflikter. Nästa fråga blir då, går det att utvecklas utan att stå inför en konflikt?

Forskare har räknat ut att det sedan homo sapiens födelse har det funnits strax över 100 miljarder människor på jorden. Idag lever 7,3 miljarder människor. Hur många erfarenheter har inte vunnits och hur många konflikter har inte hanterats.

I dagen samhälle har vi otroliga resurser till hjälp för att ta del av andras erfarenheter. Med hjälp av internet kan vi läsa, lyssna och se vad som händer och vad som har hänt. I princip finns hela mänslighetens kunskap lagrad och tillgänglig 24/7. Vi kan ta hjälp av de som gått före och visat vägen. Det finns otaliga verktyg för ökad självkännedom. Minsta motståndets lag behöver inte leda till att vi inte utvecklas. Med hjälp av kunskap så kommer vi helt enkelt inte uppleva utmaningar lika utmanande. Således står vi nu inför en förnyad renässans av visdom. Oss kvarstår att lära oss arbeta med den kunskapsmängd som finns.

Kommentera